Vinterbilder från Norra Bottenvallen

wpe1.jpg (11967 bytes)

Västjämtlands bäst bevarade fäbodvall  8 km väster om
Ottsjö, med många intressanta byggnader.I bakgrunden
Kvarnhällarna, västligaste delen av Ottfjället.

wpe2.jpg (9442 bytes)

En vy över vallen mot Ottfjället där dimmorna sakta
stiger upp längs fjällsidan. Ladan närmast har ett tak av
mycket gammal typ, se nedan.

wpe3.jpg (12223 bytes)

Taket består av två lager 4 kluvna granar med näver
emellan och överst en ram nedtyngd av stenar, en
konstruktion som går att göra helt utan spikar.

99022088s.JPG (17291 bytes)

Denna lada har samma typ av tak,men är intressant
på grund av den speciella timmertekniken, ses bäst på
plats, som bara finns i denna lada i Ottsjöområdet.

99022070s.JPG (12089 bytes)

Sommarladugården där korna ställdes in för natten
ligger vackert med fjället i bakgrunden.

99022081s.JPG (11248 bytes)

I vänstra kanten syns kokhuset där ost och messmör
framställdes, i mitten bustugan där man bodde, till
höger ligger en mjölkbod med torvtak, som är över
350 år gammal, Det avslöjas bl.a av timmringstekninken
med halvklyvda stora stockar.

99022083.jpg (10438 bytes)

Kokhuset har en speciell öppning i taket för att röken
skall komma ut, man eldade vid ost- och messmörs
tillverkning med björkved.

99022090s.JPG (9187 bytes)

Bild från väster över bustuga, mjölkbod och kokhus.
Fäbodvallen användes fram till år 1970.

Bilder tagna av Jan-Erik Göransson Feb 1999

Åter till Ottsjö Fjällstugors sida