Karta över Ottsjö med omgivningar

Här laddas karta över Ottsjö med omgivningar.

Tomtområdet är beläget i östra änden av Ottsjö by, se den gröna rutan på kartan.