Prislista Tomter 20151001

                               Etapp 4

Tomtnummer

Prisgrupp

42

D

43-45

Sålda

46-49 AA

50-53

A

54

B

55,56

C

57

A

58,59

B

60-62

A

63-65

Sålda

66,67

C

68-71

Sålda

72

B

73

A

Prisgrupp

AA  460.000 kr       A   420.000 kr      B  390.000 kr     C  360.000 kr     D   320.000 kr

I priset ingår avstyckad tomt med el-anslutning, va-anslutning och väg till tomtgräns.  

Anslutningsavgift för el ingår, vid sen byggstart kan en mindre avgift tillkomma, anslutningsavgift för va erläggs med 45.000 kr (2015 års nivå) till Åre kommun vid bygglov.

 Reservation för prisändringar.     (Uppdaterad 20151001)