Bilder från första dagens segelflyg i Ottsjö 1999

segel1.jpg (19979 bytes)

Så är då segelplanet ute på Ottsjöns is för första gången
för i år, väntande på att få pröva vingarna i Ottsjös lävågor.

plan2.jpg (20605 bytes)

Här står motorplanet berett att dra det och dess besättning
mot vågen (se himlen), där uppvinden lyfter det vidare
mot de riktiga höjderna.

plan3.jpg (20774 bytes)

Hur är det med syrgasen, fallskärmen..... mycket att
kolla före start.

plan4.jpg (19597 bytes)

Nu är det snart klart att flyga, första starten för året i
Ottsjö. En sista kontroll bara.....

segel5.jpg (8485 bytes)

Så då sitter de där och går igenom att alla instrument är
rätt inställda, Ottsjöns yta 494 möh = 0 m på höjdmätarn
(Per Fonander i baksits tog vid en senare flygning dagens
topphöjd med 6.400 m över sjön, höjdvinst ca 5.700m)

plan6.jpg (24756 bytes)

Allt i ordning huven stängd och låst, bogserlinan fastsatt.
Nu sträcks den snart och det bär i väg upp i det blå

segel7.jpg (9695 bytes)

Flygledningen väntar spänt på rapporter om höjd och
läge och i dag lördagen den 13/3 var det både höjd och
läge för bra flygning. Första dagen utvecklades till en
kanondag för segelflyget i Ottsjö.

Segelflyglägret pågår 13-26 mars.