OTTSJÖ MARK O BYGG AB

Tomtprospekt avseende etapp 4.

Vi släpper nu ett antal tomter till försäljning  i Ottsjö, som ligger 30 minuter från Åre. Ottsjö är enligt många den överlägset vackraste platsen i årefjällen och kanske även i sverige, med mer än 180 graders utsikt över fjäll och sjöar. Ottsjö är värt ett besök oavsett om ni köper tomt eller inte. Se gärna bilder här eller på www.ottsjo.com

Tomterna är belägna öster om byn i södersluttningen ovanför landsvägen (630 m.ö.h.), med infart via Högåsvägen. Området är beläget i skogsterräng, men genom en försiktig utgallring av de större träden har ett fantastiskt fjällpanorama öppnat sig.

Tomterna håller hög standard med kommunalt vatten och avlopp, väg och el till tomtgräns. Priset  för anslutning av VA är  45.000 kr,  anslutningsavgiften för el ingår.

Tomterna som säljs avstyckade är ca 1000-1300 m2. Endast ca 40 % av marken har använts för tomter, och resterande har avsatts för vägar och grönområden. Detta gör att man inte får en så tät bebyggelse som är vanlig i många nyare områden. Tomterna får bebyggas endera med ett hus med 1-2 lägenheter eller 2 separata hus. Den sammanlagda ytan får vara högst 110 m2. Självfallet får tomterna bebyggas med ett hus med en lägenhet om man så önskar. Förutom detta får ett uthus om 30m2 uppföras.

För den  som så önskar är det möjligt att bygga soutteränghus, den högsta byggnadsarean är då 80 m2. Tomterna är klara för bebyggelse, och det som krävs är att byggnadslov söks hos Åre kommun, normalt kan det erhållas inom 6-8 veckor.

Vägar och VA ledningar inom området sköts av samfälligheter där varje tomtägare blir medlem. Storleken på avgifterna för 2013 är 2600 kr för VA,  ca 1000 kr för sophämtning och 1500 kr för väghållning. Alla vägar inom området snöröjs hela vintern. Möjlighet till båtplats i Ottsjön ingår för den som är intresserad.

Bifogade kartor visar var tomterna är belägna.

Vi står gärna till tjänst med förslag till hus eller att upprätta ritningar på era egna idéer. Vi kan även rekommendera bra lokala hantverkare, som snickare, rörmokare, målare etc som kan hjälpa er med det ni kan behöva under bygget.

Om ni önskar se tomterna på plats så hör av er på nedanstående telefon nr. så kan vi bestämma en tid som är lämplig för er.

Jan-Erik Göransson

Ottsjö
830 10 Undersåker
Tel. 070-559 40 32 eller 340 30

jeg@ottsjo.net