Fjällvärlden söder om Ottsjö

Ottsjö by ligger bakom kanten i södersluttningen ner mot Ottsjön

Bilden skapad i Google Earth